Musikk og
underholdning
siden 1990

Rune Semundseth

Tankevekker Rune Semundseth holder fordrag og kurs innenfor tema som medarbeiderskap, tydelig lederskap, medarbeidersamtalen, samskaping og gode team og bedriftskultur eller som Rune ville sagt det: virksomhetskultur.

Tankevekker Rune Semundseth er i dag en av de mest etterspurte foredragsholderne i Norge, og er ukentlig i aksjon som workshop-fasilitator eller foredragsholder innenfor lederskap og medarbeiderskap. Han driver eget selskap som blant annet leverer ulike arbeidsprosesser for kunder hvor de bruker verktøy og metoder for lederskap og medarbeiderskap, samt tilhørende temaer som målstyring og selvledelse.

Han har blant annet gitt ut boken «Medarbeiderkoden» som er blitt en bestselger. Konseptet og boken Medarbeidersamtalen 2.0 ble lansert høsten 2016 og har også blitt en bestselger og det mest brukte opplegget i Norge innenfor medarbeidersamtaler. Så langt har Rune bidratt i mer enn 300 norske virksomheter, små og store og nedenfor er info om foredrag og kurs Rune kan avholde for ditt firma, organisasjon eller avdeling.

Ingen oppdrag er for små, og ingen oppdrag er for store! Musikk og underholdning gjennom 30 år.